ÅRSMØTE 09.02.2016

Årsmøte i Torsnes Arbeiderpartilag og Folkets Hus Torsnes 09.02.2016 kl 18.30

Innkommende forslag må være styret i hende senest 01.02.2016

Styret